(Meerjarig) Onderhoud

Veiligheid, gebruikscomfort en waardebehoud

Planmatig en deskundig onderhoud draagt niet alleen bij aan de veiligheid en het gebruikscomfort van de eindgebruiker, maar voorkomt ook kapitaalvernietiging door waardevermindering van jouw vastgoedbezit. En heeft een positieve invloed op de continuïteit en het imago van je organisatie.

Daarom helpen wij je graag inzicht te krijgen in het benodigde onderhoud om jouw gebouw in goede staat te houden. Wij hebben daarvoor de NEN2767-specialisatie in huis. Hiermee kunnen wij gebouwen meten en de conditie ervan in kaart brengen en daarmee de te verwachten onderhoudskosten.

Waardebehoud of zelfs waardevermeerdering

Wij voeren deze analyse uit in opdracht van onze klanten maar werken hierin ook vaak onafhankelijk samen met andere Giesbers-bedrijven en hun opdrachtgevers. Waar Giesbers tekent voor de ontwikkeling en bouw kan Giesbers Servicebouw het (meerjarig) onderhoud verzorgen. Het is een logische combinatie, die er vaak toe leidt dat een kwalitatief beter en duurzamer gebouw kan worden neergezet wanneer je je niet alleen richt op de opleveringskosten. Maar vooral kijkt naar de total cost of ownership, waarin ook het beheer en onderhoud en de levensduur van een pand worden meegenomen. Zo kan een extra investering in bouwkwaliteit soms snel terugverdiend worden door lagere onderhoudskosten. Wij zorgen ervoor dat de levensduur van jouw vastgoed verlengd wordt, beter rendeert en zijn waarde behoudt.

Wet- en regelgeving en duurzaamheid

Daarbij komt dat slecht onderhoud kan leiden tot het niet naleven van de wet- en regelgeving op dit gebied. Of tot ernstige problemen als het gaat om de gezondheid en veiligheid van de gebruikers en bezoekers van jouw pand. Ook vanuit het oogpunt van duurzaamheid is onderhoud belangrijk. Een goed onderhouden pand heeft immers een positieve invloed op zaken als het energieverbruik en de MVO-prestatie ervan.

Al met al genoeg redenen om het onderhoud van jouw vastgoed serieus te nemen.