Gemeente Vught

Versneld zo veel mogelijk eigen gebouwen verduurzamen

Na ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Amersfoort kiest weer een gemeente voor de samenwerking met Giesbers Servicebouw; gemeente Vught. Vught wil versneld zo veel mogelijk gebouwen in haar portefeuille verduurzamen. De doelstelling is dat in 2030 alle gemeentelijke gebouwen bij elkaar Nul-op-de-meter (NOM) zijn. We beginnen met de verduurzaming van de gebouwen van de milieustraat, de kringloopwinkel en jeugd- en jongerencentrum Elzenburg.

“We willen maatregelen uitvoeren waarmee we de meeste energiewinst behalen. We hebben gekeken hoe we zoveel mogelijk kunnen doen met het beschikbare budget; de beste betaalbaarheid, zichtbaarheid en rendement. Met deze verduurzaming willen we het goede voorbeeld geven aan inwoners en bedrijven om zelf ook aan de slag te gaan met verduurzaming van hun woningen en bedrijfsgebouwen”, aldus gemeente Vught.

“Ervaring opdoen, leren en verbeteren”

Met de explosief gestegen energieprijzen is het voor de gemeente van belang zo snel mogelijk te starten met verduurzaming van de gebouwen. Daarnaast is het van belang om ervaring op te doen en te leren welke aanpak het meest effectief is om de gebouwen naar NOM te brengen. Daarom is ervoor gekozen te beginnen met het gebouw van de milieustraat, de kringloopwinkel en het jeugd- en jongerencentrum.

Nul-op-de-meter organisatie

Gemeente Vught streeft ernaar om een Nul-op-de-meter (NOM) organisatie te worden. Deze ambitie betekent dat er in 2030 in gemeentelijke gebouwen geen gebruik meer wordt gemaakt van fossiele brandstof (aardgas) voor verwarming. De restvraag aan energie moet duurzaam, via zon of wind, en zo veel als mogelijk op het gebouw zelf worden opgewekt en verbruikt. Kortom, elk gemeentelijk gebouw wordt NOM, wat betekent dat het totale energieverbruik bij een gemiddeld verbruik op ongeveer nul uitkomt.

Bouwkundige en installatietechnische maatregelen

Verduurzaming naar NOM betekent voor de drie eerder genoemde gemeentelijke panden dat Servicebouw bouwkundige en installatietechnische maatregelen gaat nemen die zoveel mogelijk besparing van gas en elektra op gebouwniveau tot gevolg hebben. De bouwteamovereenkomst is inmiddels getekend.

Opdrachtgever
  • Gemeente Vught
Projectfase
  • In voorbereiding