Diensten

Bewust maken van benodigde aanpassingen

De wereld om ons heen verandert continu. Dat heeft ook gevolgen voor jouw bedrijfsvoering. Jouw vastgoed is hierin faciliterend en zal moeten meebewegen. Leidend daarbij is je primaire proces. Wij zien het als onze taak om bedrijven en organisaties hiervan bewust te maken en hen te stimuleren de daarvoor benodigde aanpassingen te realiseren op het gebied van Verduurzaming, Renovatie&Verbouw, Onderhoud of Uitbreiding. Zodat zij succesvol kunnen (blijven) opereren. De sectoren waar wij sterk in zijn? (Semi)Overheid, Maatschappelijk (onderwijs en zorg), Zakelijke Utiliteit en Industrie.

De korte lijntjes zijn erg fijn. Als er iets speelt of als jullie iets nodig hebben, weten jullie mij snel te vinden. Dat geldt ook andersom en dat vind ik een prettige ervaring.
Rhea Diemer
Medewerker Programma’s, Rijksvastgoedbedrijf
Giesbers is een betrouwbare partner gekenmerkt door vakmanschap, professionaliteit en korte lijnen. Minstens zo belangrijk vind ik onze samenwerking met een lach!
Wim Strunk
Vestigingsdirecteur, Unica Building Services
Jullie zijn een kennisorganisatie. Een partij die van tevoren meedenkt over de risico’s, dat is van grote waarde.
Rob Wouters
Projectleider verduurzamen vastgoed, gemeente ’s-Hertogenbosch
Door ruime kennis en ervaring, heldere communicatie en uitwerking in detail zijn jullie in staat ieder bouwproject volgens afspraak op te leveren. De projectleiding begrijpt de wensen van de gebruiker en heeft oog voor het primaire proces.
Luc van der Burgt
Adviseur Vastgoed, Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Jullie denken echt mee in oplossingen en hebben daarin het voortouw genomen.
Alies Groeneveld
Projectleider Huisvesting, Pro Persona
Belangrijk voor de samenwerking is om lol en plezier met elkaar in het werk te hebben. En dat hebben we met jullie.
Rob Wouters
Projectleider verduurzamen vastgoed, gemeente ‘s-Hertogenbosch
Jullie hebben met constructief meedenken, en met de nodige flexibiliteit in de werkprocessen, gezorgd voor een sterke verbetering in de afhandeling van reparatieverzoeken. En blijven hier scherp op toezien wat heeft geleid tot een veel betere waardering van onze huurders.
Frank van Houdt
beheerder | caretaker, Idealis
Wat mij positief verrast heeft is de samenwerking, op basis van vertrouwen.
Alies Groeneveld
Projectleider Huisvesting, Pro Persona
Jullie kracht zit in bouwteam; eigen expertise, meekijken, vooruit denken, mee kunnen vormgeven, meedenken over risico’s. Dat blijkt uit jullie houding en proactieve rol in het team.
Rob Wouters
Projectleider verduurzamen vastgoed, gemeente ’s-Hertogenbosch
Giesbers Servicebouw is voor mij echt een heel open, makkelijk toegankelijke organisatie. Heel persoonlijk.
Alies Groeneveld
Projectleider Huisvesting, Pro Persona
Ik merk dat jullie enorm betrokken zijn door bijvoorbeeld onze open samenwerking en de aanwezigheid van jullie directeur bij de kwartaaloverleggen, dat geeft een gevoel van zekerheid. Wat weer in lijn ligt met twee van onze kernwaarden; Voorspelbaarheid en Betrouwbaarheid.
Rhea Diemer
Medewerker Programma’s, Rijksvastgoedbedrijf
Giesbers Servicebouw ontzorgt je! En dat is voor mij goud waard.
Jan Vink
Register Belastingadviseur, Added Value Fiscaal Juristen