Giesbers Groep

Complementair aan elkaar

Giesbers Servicebouw is een onafhankelijke dochteronderneming van Giesbers Ontwikkelen en Bouwen uit Wijchen en actief op het gebied van verduurzamen, renovatie&verbouw, (meerjarig) onderhoud en uitbreiding.

Wij zijn complementair aan elkaar en maken gebruik van elkaars diensten en expertise. Daarmee kunnen we, als projecten daarom vragen, opschalen van 20 naar 200 medewerkers.

Bekijk al onze diensten

Belangrijke voordelen

Giesbers Ontwikkelen en Bouwen en Giesbers Servicebouw uit Wijchen maken onderdeel uit van Giesbers Groep Ontwikkelen en Bouwen, een bundeling van meerdere over Nederland verspreide ondernemingen die actief zijn in ontwikkeling, bouw, verduurzaming, renovatie, transformatie en (meerjarig) onderhoud. Een groep die niet alleen ons, maar ook u als klant van Giesbers Servicebouw belangrijke voordelen biedt.

Giesbers Groep vormt een netwerk waarbinnen op verschillende terreinen kennis, ervaring en diensten worden uitgewisseld. Bovendien biedt deze samenwerkingsvorm voor ons belangrijke voordelen wanneer projecten om extra expertise, mankracht of faciliteiten vragen.

Giesbers Groep Ontwikkelen en Bouwen bestaat uit Giesbers Ontwikkelen en Bouwen, met Giesbers Servicebouw en GiesbersMaterieel, in Wijchen, Giesbers Bouwen en Renoveren in Rotterdam en Kalliste Woningbouwontwikkeling in Nieuwegein.

We kunnen elke uitdaging aan

De mogelijkheid om op elk moment een beroep te kunnen doen op materiële en personele ondersteuning en het ‘in huis hebben’ van diverse disciplines maken ons tot een partij die over voldoende expertise en slagkracht beschikt om elke uitdaging met vertrouwen aan te gaan. Bovendien is het voor u als opdrachtgever natuurlijk een prettig idee om te weten dat Giesbers Servicebouw in voorkomende gevallen de nodige rugdekking geniet van een solide en eerst en vooral op continuïteit gerichte Giesbers Groep.