Veiligheid

Werken aan veiligheid doen we samen 

Als Bewuste Bouwer staan wij voor veilig werken; voor onszelf, onze partners én voor onze omgeving. Veiligheid is een van de belangrijkste aspecten van de bouw. We streven er dan ook naar de veiligheid continu te verbeteren en faciliteiten te bieden zodat collega’s duurzaam inzetbaar zijn en blijven. Én willen oprechte bewustwording ontwikkelen bij onszelf, onze opdrachtgevers, samenwerkingspartners, leveranciers en de bouwbranche. 

“Het gemeenschappelijke gedrag van alle projectbetrokkenen, zowel in- als extern, zorgt voor de veiligheidscultuur op een project. Door veiligheid op elk moment bespreekbaar te maken, werken we samen aan de bewustwording en het belang van veilig en gezond werken.” Wilfred Janssen, KAM-Coördinator en Hogere Veiligheidskundige bij Giesbers

Bewustzijn eigen bijdrage aan veiligheid

Wij vinden het belangrijk dat er binnen onze organisatie maar ook in de samenwerking met onze opdrachtgevers en partners aandacht is voor en open gesproken kan worden over veiligheid. We zijn ervan overtuigd dat door een beter veiligheidsbewustzijn de daadwerkelijke veiligheid van ons werk zal verbeteren. Daarom bespreken we met elkaar waarom we veilig willen werken en hoe. En dat je zelf een bijdrage aan jouw veiligheid en die van anderen kunt leveren. Bij interne besprekingen en extern tijdens inkoopgesprekken, project-start-ups en projectafstemmingsoverleg. We gebruiken de veiligheidsvoorzieningen en werken niet als het onveilig is. Alle afspraken hebben we vastgelegd in ons Veiligheidsbeleid. Want werken aan veiligheid doen we samen, in de hele keten.

Onze continue aandacht hiervoor heeft geleid tot een certificering volgens de Veiligheidsladder. De Veiligheidsladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen. En biedt kaders voor verbetering in de veiligheidscultuur en gedrag.

Naast de Veiligheidsladder is Giesbers ook ISO 45001 gecertificeerd. Hiermee wordt aangegeven dat wij aandacht hebben voor de gezondheid en het veilig kunnen werken van onze medewerkers; gevaren en risico’s worden geïdentificeerd en geëvalueerd om deze vervolgens aan te pakken.

Onze kernwaarden rondom veiligheid

Vanuit onze aandacht voor het creëren van  veiligheidsbewustzijn hebben we met elkaar zes kernwaarden geformuleerd:

  • Aandacht: veiligheid gaat voor alles
  • Betrokkenheid: we zijn betrokken bij elkaars veiligheid
  • Vertrouwen: we durven met elkaar (on)veiligheid bespreekbaar te maken
  • Transparantie: we zijn open en transparant over veiligheid
  • Passie: we denken vanuit passie in verbeteringen
  • Samenwerking: werken aan veiligheid doen we samen

Lees meer over onze certificaten, keurmerken & partnerships