Het is Nationale Klimaatweek

Het is Nationale Klimaatweek

Slimmer energie gebruiken en klimaatbewuster leven en werken. Samen maken we Nederland steeds duurzamer. De overheid, veel burgers, bedrijven en organisaties dragen hun steentje al bij. Maar er moet nog veel gebeuren. Ook nu we minder afhankelijk willen worden van Russisch gas. Om nóg meer mensen, bedrijven en organisaties te inspireren zich in te zetten voor een beter klimaat, wordt dit jaar van 31 oktober tot en met 6 november de tweede Nationale Klimaatweek georganiseerd.

Oplossing ligt in onze handen

Uit onderzoek* blijkt dat klimaatverandering een belangrijk thema is in de Nederlandse samenleving. En het merendeel van de Nederlanders ziet de mens als oorzaak van klimaatverandering: dat betekent dat de oplossing óók in onze eigen handen ligt. Daarnaast is het belangrijk dat we minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen.

De belangrijkste resultaten uit dit onderzoek:

  • Zeven op de tien Nederlanders zien de mens (deels) als oorzaak van klimaatverandering.
  • Zes op de tien hebben zorgen over de huidige toestand van het klimaat (57%) en de wereld die wij achterlaten voor toekomstige generaties (59%).
  • De verantwoordelijkheid voor het tegengaan van klimaatverandering ligt volgens Nederlanders met name bij grote bedrijven (70%) en de overheid (66%).
  • Nederlanders wijzen zichzelf als minst verantwoordelijk aan voor het tegengaan van klimaatverandering (31%).
  • Er is een breed gedeeld bewustzijn dat men zelf (ook) een rol heeft in het tegengaan van klimaatverandering.
  • Vier op de tien (41%) ondervraagden voelen zich verantwoordelijk voor de uitstoot van CO2 en een kwart niet (25%).
  • Een derde van de ondervraagden is (zeer) gemotiveerd duurzame keuzes te maken. Dat is gelijk aan het aantal in 2019.
  • Kostenbesparing wordt vaak genoemd als voorwaarde om over te gaan tot specifiek klimaatvriendelijk gedrag.
  • Het gebruik van LED-lampen, isolatieglas, zonnepanelen en elektrische auto’s is toegenomen sinds 2019.

* Publieksmonitor Klimaat en Energie (door Motivaction in 2021), een tweejaarlijks klimaatonderzoek waarin Nederlanders wordt gevraagd naar hun kennis, houding en gedrag over het klimaat.

Van bewustwording klimaatimpact naar meer CO2-reducerend gedrag

Eén van de doelstellingen van de Nationale Klimaatweek (NKW) is dat Nederlanders zich bewust worden van hun klimaatimpact, maar het moet vooral leiden tot meer CO2-reducerend gedrag, zoals energie besparen door het isoleren van het huis, duurzamer reizen, minder vlees eten, het tegengaan van voedselverspilling of duurzamer produceren. De NKW is geslaagd als mensen en organisaties in Nederland beter weten wat ze moeten doen om hun leven te verduurzamen waar ze dat kunnen.

De Nationale Klimaatweek vraagt aandacht voor de noodzaak van klimaatverbetering om de afgesproken klimaatdoelstellingen te behalen. Onze aarde warmt op. We maken sterkere dijken vanwege de stijgende zeespiegel. We passen gebouwen aan om ze koeler te krijgen in de zomer. Dat is allemaal nodig, want we krijgen steeds vaker te maken met extreem weer. Dit bedreigt het leven van mensen, dieren en de natuur. En het richt schade aan. We werken al hard om die snelle verandering af te remmen door minder broeikasgassen uit te stoten. Maar we moeten nog meer doen. Juist nu. Om Nederland klimaatneutraal in 2050 dichterbij te brengen. Klimaatneutraal houdt in dat alle activiteiten van een persoon, bedrijf, organisatie, stad of land bij elkaar opgeteld geen effect hebben op het klimaat.

Wat kunnen wij als bedrijven en organisaties doen?

Iedere organisatie kan zelf bijdragen aan een beter klimaat door minder CO2 uit te stoten en energie te besparen. Verandering begint immers bij jezelf. Ook wij hebben veel nagedacht over hoe we dit kunnen doen. Bij het formuleren van ons duurzaamheidsbeleid hebben wij ons laten inspireren door de Sustainable Development Goals (SDG’s), of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, van de Verenigde Naties.

Wij zijn actief in de gebouwde omgeving en kunnen hier impact maken. We nemen dan ook onze verantwoordelijkheid door altijd plannen met toekomstwaarde te ontwikkelen en realiseren. Op deze manier dragen we substantieel bij aan een duurzame, toekomstbestendige leefomgeving. De SDG’s leveren ons een leidraad daarvoor. Wij hebben er vijf omarmd waarmee we de meeste impact kunnen maken binnen ons werkveld: duurzame en betaalbare energie, duurzame consumptie en productie, klimaatverandering aanpakken, herstel ecosystemen en behoud van biodiversiteit en partnerschappen om de doelen te bereiken. Als we onze kinderen nog een gezonde toekomst willen geven zullen we samen onze schouders eronder moeten zetten. Kritisch durven zijn, wat kunnen wij doen en bijdragen, welke duurzame impact hebben wij op de gebouwde omgeving. Continu kleine, overzichtelijke stappen zetten die meetbaar zijn zodat we blijven verbeteren.

Onze doelen concreet maken

Hoe wij onze doelen concreet maken? We printen zo min mogelijk en proberen documenten zo veel mogelijk digitaal te lezen, als ruimtes niet gebruikt worden en na werktijd gaat de verlichting uit, met gerevitaliseerd kantoormeubilair verkleinen we onze ecologische voetafdruk en we verduurzamen onze bedrijfsprocessen en ons wagenpark meer en meer. We bouwen biobased en circulair zoals PUUR Wonen, 56 woningen van duurzaam kruislaaghout die CO2 opslaan in plaats van uitstoten, en Casa Vita. Maar ook het verduurzamen van bestaande gebouwen, zoals het gemeentelijk vastgoed in Den Bosch, hergebruik van de bebouwde ruimte zoals in Arnhem en het natuurinclusief en klimaatadaptief maken van gebieden. Bijvoorbeeld in Westrik, waar de natuur een prominente rol kreeg in de vorm van een leef- en voortplantingsgebied voor dieren en planten en het hemelwater van het plangebied in wadi’s en poelen wordt geïnfiltreerd, dat onder meer een grotere biodiversiteit als gevolg heeft.

Verder vinden wij samenwerkingen met partners heel belangrijk. Daar zetten we vol op in want samen komen we verder. We zijn sinds 2018 partner van Madaster en toegetreden tot het Urban Mining Collective van New Horizon, dat gebouwen ‘oogst’ voor zoveel mogelijk hergebruik van materialen. We werken graag samen met opdrachtgevers en partners die ook inzien dat we in actie moeten komen. We delen kennis en zetten samen stappen vooruit.

Van gedachten wisselen over duurzame huisvesting?

Ook eens van gedachten wisselen over duurzame huisvesting? Neem dan contact met ons op. Of het nu gaat om uitbreiding, renovatie, verduurzaming, transformatie of nieuwbouw. Onze aanpak is gebaseerd op jarenlange ervaring en een onderscheidende visie op het creëren van waarde. Voor eigenaren, gebruikers, bezoekers en de omgeving. Nu en in de toekomst. Die meerwaarde creëren we samen.