Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed met bouwkundige en installatietechnische maatregelen

Giesbers heeft voor ‘s-Hertogenbosch gemeentelijk vastgoed verduurzaamd naar BENG. Het ging in totaal om zo’n 100 panden, waarvan gaat Giesbers er als hoogst scorende inschrijver ongeveer 20 aanpakte. De doelstelling van gemeente ’s-Hertogenbosch past bij onze filosofie om bij alles wat wij doen mee te denken over en met de best passende oplossingen te komen als het gaat om CO2-reductie en verduurzaming. Het realiseren van een duurzaam gebouw vraagt om een innovatieve manier van denken. Onze jarenlange ervaring op dat gebied helpt verantwoorde keuzes te maken. We zijn dan ook heel blij de gemeente te hebben kunnen helpen bij het behalen van haar duurzaamheidsdoelstelling.

‘s-Hertogenbosch klimaatneutraal

Gemeente ‘s-Hertogenbosch wil in 2050 een klimaatneutrale gemeente zijn. Voor het bestaande gemeentelijk vastgoed is dit vertaald naar het realiseren van een zo hoog mogelijk niveau van energiebesparing met bouwkundige en installatietechnische maatregelen. “Alle bestaande gebouwen dienen tenminste een label B te behalen en daar waar mogelijk worden maatregelen getroffen om een zo groot mogelijke stap richting klimaatneutraal te behalen.”

Verantwoordelijk voor engineering en realisatie

Giesbers was verantwoordelijk voor het technisch uitwerken van een pakket aan duurzaamheidsmaatregelen per gebouw en het realiseren hiervan. Voor de engineeringsfase was een bouwteam samengesteld, bestaande uit projectleider(s) van gemeente ’s-Hertogenbosch, Giesbers en adviseurs die allen in opdracht van de gemeente opereren en gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het realiseren van de doelstelling.

De aanpak van de gebouwen vond plaats in drie groepen. Elke groep bestond uit 10 clusters van ongeveer 3 gebouwen. Aangezien wij als hoogst scorende inschrijver naar voren zijn gekomen, konden wij in het eerste perceel als eerste het cluster gebouwen kiezen dat het beste bij ons past, de daarop volgende inschrijver had de tweede keuze etc. In totaal heeft Giesbers zo’n 20 gebouwen verduurzaamd door een zo hoog mogelijk niveau van energiebesparing met bouwkundige en installatietechnische maatregelen te realiseren.

Afgeronde projecten in dit kader zijn onder meer:

Nieuwsberichten

02-09-2021 Gasloos Stadskantoor ‘s-Hertogenbosch
19-06-2020 Gemeentelijke gebouwen ‘s-Hertogenbosch steeds ‘groener’
28-02-2020 Eerste verduurzaming Den Bosch opgeleverd
03-12-2019 HOMIJ & Servicebouw partners verduurzaming gemeentelijk vastgoed
18-04-2019 Voorbereidingen verduurzaming gemeentelijk vastgoed in volle gang

Opdrachtgever
  • Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Overige partijen
  • HOMIJ
Projectfase
  • Gerealiseerd