Gemeente Tilburg

Bouwkundig partner voor verduurzaming gebouwenportefeuille

Na gemeente ’s-Hertogenbosch heeft ook gemeente Tilburg gekozen voor Giesbers Servicebouw als partner voor het verduurzamen van haar gebouwenportefeuille. In totaal zijn er drie bouwbedrijven en drie installateurs geselecteerd voor het 3-jarige raamcontract; Servicebouw is in de aanbesteding als eerste bouwkundige partner geëindigd.

Verantwoorde keuzes

Gemeente Tilburg wilde bij de indiening terug zien hoe wij dachten tot de meeste CO2-besparing per geïnvesteerde euro te komen, hoe we ervoor zorgen dat de berekende besparing behaald wordt en hoe we overlast voorkomen voor gebruiker(s) en/of omwonenden bij gebouwen die tijdens de verduurzaming in gebruik blijven.

Bij alles wat wij doen denken we mee over en komen we met de best passende oplossingen als het gaat om CO2-reductie en verduurzaming. Het realiseren van een duurzaam gebouw vraagt om een innovatieve manier van denken. In dit hele traject brengen we onze kennis en ervaring in die wij onder meer bij de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed van ’s-Hertogenbosch en andere projecten hebben opgedaan. Die helpen ons bij het maken van verantwoorde keuzes. De duurzaamheidsprestatie van een gebouw is bijvoorbeeld niet alleen afhankelijk van de gebouweigenschappen, maar ook van de wijze waarop het gebouw gebruikt wordt.

Juiste match met samenwerkingspartners

De kwaliteit van een project is zo goed als de kwaliteit van de samenwerking. Daarom vinden wij het vinden van een match met de juiste partners die onze visie en werkwijze delen zo belangrijk. De afgelopen drie jaar hebben we 21 gebouwen succesvol verduurzaamd in samenwerking met diverse installatietechnische partners. In bouwteam gaan we samen met gemeente Tilburg en adviseurs een advies opstellen voor het meest geschikte maatregelenpakket waarbij naast de CO2-besparing ook terugverdientijden en impact op het primaire proces worden meegenomen. Vervolgens legt de gemeente de best passende opties bij ons neer waarna wij de betreffende gebouwen gaan aanpakken.

Start eerste projecten

In september beginnen we met de verduurzaming van het Natuurmuseum Brabant, dat gevestigd is in de voormalige Lagere Technische School aan de Spoorlaan, een rijksmonument. Begin volgend jaar staat theater De Nieuwe Vorst op de planning, een monumentale villa uit 1870 in de Willem II-straat die we gaan verduurzamen en een nieuwe hoofdentree krijgt.

De komende tijd volgen nog meer projecten waaronder Sporthal Reeshof en Zwembad Reeshof, waarvan we onlangs de dakinspectie hebben gedaan.

Opdrachtgever
  • Gemeente Tilburg
Projectfase
  • In voorbereiding