Servicebouw verduurzaamt kantoorgebouwen naar verplicht energielabel C per 1 januari 2023

Servicebouw verduurzaamt kantoorgebouwen naar verplicht energielabel C per 1 januari 2023

Hoewel alle kantoorgebouwen vanaf 1 januari 2023 moeten voldoen aan de eisen voor energielabel C, bezit pas slechts de helft van de kantoren in Nederland dit energielabel. Dat blijkt uit onderzoek van vastgoedadviseur Colliers International. Eigenaren van panden zonder label of met een te laag label riskeren vanaf 2023 boetes of zelfs sluiting van hun pand. Ongeveer een kwart van de panden verbruikt nog te veel fossiele energie. Als ondernemer komt er veel op je af. Waar moet je aandacht aan besteden? En waaraan niet? Wij kunnen je adviseren en helpen verduurzamen naar labelverbetering C of liefst nog beter.

Ongeveer 30 procent van de Nederlandse CO2-uitstoot is afkomstig van de gebouwde omgeving. Voor nieuwbouwprojecten golden al langere tijd strengere regels, en die komen er nu ook voor bestaande gebouwen, waar nog veel winst te behalen is op het gebied van verduurzaming. Kantoren zijn als eerste aan de beurt. Volgens Colliers heeft slechts de helft van de kantoren label C of beter, 38 procent heeft zelfs nog geen label. Daarmee is 27,5 miljoen vierkante meter kantoorruimte niet voldoende duurzaam.

Verduurzaming overheidsgebouwen

Opvallend is dat ook overheidsgebouwen achterblijven, vooral gemeentehuizen, brandweerkazernes en politiebureaus. Maar niet in ’s-Hertogenbosch. Daar verduurzamen wij het gemeentelijk vastgoed naar BENG. De doelstelling van gemeente ’s-Hertogenbosch past bij onze filosofie om bij alles wat wij doen mee te denken over en met de best passende oplossingen te komen voor CO2-reductie en verduurzaming. Het realiseren van een duurzaam gebouw vraagt om een innovatieve manier van denken. Onze jarenlange ervaring op dat gebied helpt verantwoorde keuzes te maken.

Lagere energiekosten én een gezonder binnenklimaat

Als ondernemer komt er veel op je af. Waar moet je aandacht aan besteden? En waaraan niet? Wij kunnen je adviseren en helpen verduurzamen naar labelverbetering C of liefst nog beter. Kleine investeringen, zoals het plaatsen van ledverlichting of dakisolatie, kunnen al zorgen voor een beter energielabel. Door het doorvoeren van bouwkundige en installatietechnische maatregelen worden je energiekosten omlaag gebracht, je betaalt minder milieubelasting én je krijgt een gezonder binnenklimaat. En dat laatste heeft een gunstig effect op de productiviteit van jouw medewerkers. Uiteraard kijken wij graag met je verder dan label C en waar het kan streven we naar B of A. In 2030 wordt label A sowieso de norm.

Afstudeeronderzoek ‘Renoverend verduurzamen van oude kantoorpanden’

Deze week zijn Sara en Tim, studenten bouwkunde aan de HAN, bij ons afgestudeerd op het onderwerp ‘Renoverend verduurzamen van oude kantoorpanden’. En dan met name het verduurzamen van kantoorpanden van meer dan 100 m2 van vóór 1920, van energielabel G naar energielabel C en A. In hun adviesrapport hebben zij de verduurzamingsmogelijkheden (label A) in combinatie met een gezond kantoor (klasse A) voor Giesbers Servicebouw in kaart gebracht en aanbevelingen gegeven hoe deze uit te voeren. Een daarvan is het toepassen van kierdichtingen; een relatief kleine ingreep waarmee energie wordt bespaard én het comfort verhoogd. Voorwaarde is een goede ventilatie.

Uitzondering bevestigt de regel

Niet alle kantoren hoeven vanaf 2023 te voldoen aan de eisen voor energielabel C. Er zijn uitzonderingen op deze eisen: kantoren die kleiner zijn dan 100 vierkante meter, die een monumentenstatus hebben of die voor minder dan de helft onderdeel zijn van een multifunctioneel gebouw.