De Leeuw is weer ’thuis’

De Leeuw is weer ‘thuis’

Een bijzondere operatie in opdracht van Rijksvastgoedbedrijf, waarvan Servicebouw raamcontractant is. Het Regiment Verbindingstroepen verhuist van de kazerne in Amersfoort naar de kazerne in Stroe. En dus is ‘De Leeuw’, het monument van de Verbindingstroepen, meeverhuisd.

De Leeuw kent een bijzondere historie en maakt onderdeel uit van een groep van in totaal vier stenen leeuwen. Op 17 augustus 1960 werd één van de leeuwen namens het gemeentebestuur van Rotterdam in langdurige bruikleen overgedragen aan het Regiment Verbindingstroepen. Dit om de heldhaftige inzet van de Verbindingstroepen rond de Koningsbrug (die in de volksmond werd aangeduid als de Vierleeuwenbrug) in Rotterdam bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog te eren. Meer over deze geschiedenis lees je hier.

Het monument is met de plaquettes een herdenkingsmonument voor de Verbindingstroepen en erg belangrijk voor de militairen. Het ‘losmaken’ van de Leeuw van zijn voetstuk in Amersfoort en het transport naar zijn nieuwe locatie moesten dan ook met de grootst mogelijke precisie en zorgvuldigheid worden uitgevoerd. In Stroe hebben we een compleet nieuw herdenkingsmonument opgebouwd waar De Leeuw nu weer onderdeel van uitmaakt. Wij hadden de algehele leiding over dit project.

Een eervol project in samenwerking met opdrachtgever Rijksvastgoedbedrijf en met partners Van Milt restaurateurs, Convoi, Eijkelboom, Van Gelder Groep en Van Ee Staalspecialisten.

Foto’s: Regiment Verbindingstroepen