Verduurzaming enorme uitdaging voor Nederlandse gemeentes

Verduurzaming enorme uitdaging voor Nederlandse gemeentes

Nederlandse gemeentes staan voor een enorme uitdaging: hoe ervoor te zorgen dat al het gemeentelijk vastgoed in 2050 niet alleen klimaatneutraal maar ook circulair is. Gemeente ’s-Hertogenbosch is hier inmiddels druk mee bezig: eind 2020 wil zij een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie zijn. Voor het bestaande gemeentelijk vastgoed is dit vertaald naar het realiseren van een zo hoog mogelijk niveau van energiebesparing met bouwkundige en installatietechnische maatregelen.

Alle bestaande gebouwen dienen tenminste een label B te behalen en daar waar mogelijk worden maatregelen getroffen om een zo groot mogelijke stap richting klimaatneutraal te behalen.

Inzet Giesbers

Giesbers is sinds 2019 verantwoordelijk voor het technisch uitwerken van een pakket aan duurzaamheidsmaatregelen per gebouw en het realiseren hiervan. Voor de engineeringsfase is een bouwteam samengesteld, bestaande uit projectleider(s) van gemeente ’s-Hertogenbosch, Giesbers en adviseurs die allen in opdracht van de gemeente opereren en gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het realiseren van de doelstelling.

Zo hoog mogelijk niveau van energiebesparing

De gemeente heeft een lijst van meer dan honderd panden opgesteld. Grote stappen zijn belangrijk om op korte termijn bij te dragen aan de energietransitie, dus is ze vooral geïnteresseerd in het vastgoed dat veel vierkante meters beslaat. Ze zocht vooral panden die de kern van haar activiteiten raken en waarmee ze een grote impact kan maken op het milieu, het welzijn en de omgeving. Als hoogst scorende inschrijver zijn wij aan de slag met het verduurzamen van in totaal zo’n 20 gebouwen door een zo hoog mogelijk niveau van energiebesparing met bouwkundige en installatietechnische maatregelen te realiseren.

Toekomstbestendigheid

De komende jaren zet gemeente ’s-Hertogenbosch verder in op verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed en op toekomstbestendigheid van de gebouwde omgeving in het algemeen. Op dit moment ligt de nadruk dus op het bouwtechnisch verduurzamen. Ondertussen onderzoekt de gemeente hoe ze met circulaire gebouwen kan bijdragen aan minder CO2-uitstoot en het hergebruik van grondstoffen.

Partner nodig?

Bent u net als gemeente ’s-Hertogenbosch bezig met plannen voor verduurzaming en bent u op zoek naar een partner die u hierin kan adviseren of ondersteunen, neem dan contact met ons op.

Artikel Duurzaam Gebouwd

Meer over de enorme uitdaging voor gemeentes leest u in dit artikel dat onlangs verschenen is in Duurzaam Gebouwd: Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed in ’s-Hertogenbosch: ‘Gewoon beginnen!