Sporthal Doorwerth

Na verduurzaming weer een moderne, comfortabele plek om te sporten

De sporthal in Doorwerth is gebouwd in 1970 voor het primair onderwijs. Inmiddels wordt de sporthal gebruikt door de naastgelegen lagere en middelbare school en door verschillende (sport)verenigingen. De hal was sterk gedateerd, de akoestiek slecht en het gebouw miste comfort. Kortom, Sporthal Doorwerth moest weer een moderne en frisse plek worden met een eigentijdse uitstraling, waar mensen graag komen sporten.

Daarom hebben wij in opdracht van gemeente Renkum de sporthal gerenoveerd en verduurzaamd door onder meer de gevel en het dak te isoleren, de kozijnen te vervangen en de boel intern te renoveren. Ook heeft de hal een nieuwe vloer gekregen.

Waarde behouden en levensduur verlengen

Gemeente Renkum heeft kritisch gekeken naar de gebruiksbehoefte en de benodigde gebruiksduur en bepaald wat er nodig is om Sporthal Doorwerth weer voor de langere termijn functioneel inzetbaar te houden. Wij werken graag aan het behoud van waardevolle gebouwen en het verlengen van hun levensduur, waarbij we tevens hun functionaliteit en waarde vergroten. Hierdoor zijn gebouwen weer perfect afgestemd op de hedendaagse én toekomstige eisen van opdrachtgever en gebruikers. Dat doen we bij voorkeur in combinatie met verduurzaming; met blijvend lage energiekosten en een gezond en comfortabel binnenklimaat tot gevolg.

Bijdragen aan duurzaamheidsdoelstellingen gemeente Renkum

Met de renovatie en verduurzaming van Sporthal Doorwerth dragen we bij aan de duurzaamheidsambitie van gemeente Renkum om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Zuinig omgaan met energie en grondstoffen, inzet van meer schone en duurzame energiebronnen en inspelen op gevolgen van klimaatverandering zijn daarbij uitgangspunten.

Renoveren kan in deze tijd bijna niet meer zonder verduurzamingsmaatregelen. We hebben dan ook de buitenmuren en het dak geïsoleerd en zonnepanelen op het dak geplaatst, de kozijnen vervangen en intern gerenoveerd. Ook heeft de hal een nieuwe vloer gekregen, evenals ledverlichting en waar mogelijk zijn de warmte- en ventilatie-installatie geoptimaliseerd. Samen met nevenaannemer Pola Installatietechniek hebben we gewerkt aan een installatieconcept met als doel een behoorlijk exploitatievoordeel te behalen in het toekomstige onderhoud en het energieverbruik.

Planning

Begin april 2023 zijn we begonnen aan deze verduurzaming en eind vorig jaar hebben we de werkzaamheden afgerond. Sporthal Doorwerth is nu weer voor minimaal de komende twintig jaar up-to-date, het comfort is verhoogd en de hoge stookkosten zijn verleden tijd. Een comfortabele plek om te sporten voor leerlingen en leden van scholen en verenigingen.

Nieuws

06-02-2024 Verduurzaamde Sporthal Doorwerth is weer een comfortabele plek om te sporten
16-02-2023 Overeenkomst verduurzamen Sporthal Doorwerth getekend

Opdrachtgever
  • Gemeente Renkum
Overige partijen
  • Pola Installatietechniek
  • Hooijer Renkum
Projectfase
  • Gerealiseerd