Overeenkomst verduurzamen Sporthal Doorwerth getekend

Overeenkomst verduurzamen Sporthal Doorwerth getekend

In opdracht van gemeente Renkum gaan we de sporthal in Doorwerth renoveren en verduurzamen. De definitieve overeenkomst is inmiddels getekend. We gaan onder meer de gevel en het dak verduurzamen, de kozijnen vervangen en intern renoveren. Met als doel om van Sporthal Doorwerth weer een moderne, comfortabele plek te maken waar mensen graag sporten.

Afgelopen tijd heeft gemeente Renkum kritisch gekeken naar de benodigde gebruiksbehoefte en gebruiksduur en bepaald wat er nodig is om Sporthal Doorwerth weer voor de langere termijn functioneel inzetbaar te houden.

Weer een plek van maken waar mensen graag komen sporten

De sporthal in Doorwerth is gebouwd in 1970 voor het primair onderwijs. Inmiddels wordt de sporthal gebruikt door de naastgelegen lagere en middelbare school en door verschillende (sport)verenigingen. Maar de hal is sterk gedateerd, de akoestiek is slecht en het gebouw mist comfort. Kortom, Sporthal Doorwerth moet weer een moderne en frisse plek worden waar mensen graag verblijven, met een eigentijdse uitstraling.

Waarde behouden en levensduur verlengen

Waardevolle gebouwen behouden en hun levensduur verlengen. En tevens hun functionaliteit en waarde vergroten waardoor ze perfect zijn afgestemd op de hedendaagse én toekomstige eisen van opdrachtgever en gebruikers. Dat is waar wij ons hard voor maken, bij voorkeur in combinatie met verduurzaming; met blijvend lage energiekosten en een gezond en comfortabel binnenklimaat tot gevolg.

Niet renoveren zonder verduurzamen

Renoveren kan in deze tijd bijna niet meer zonder verduurzamingsmaatregelen. Dus gaan we de buitenmuren en het dak isoleren en plaatsen we zonnepanelen op het dak. Ook wordt de sporthal voorzien van ledverlichting en wordt waar mogelijk de warmte- en luchtinstallatie geoptimaliseerd. Op dit moment werken we samen met partner Pola Installatietechniek aan een definitief installatieconcept met als doel een behoorlijk exploitatievoordeel te behalen in het toekomstige onderhoud en in energieverbruik. Hiermee dragen we bij aan de duurzaamheidsambitie van gemeente Renkum om in 2040 klimaatneutraal te zijn; zuinig omgaan met energie en grondstoffen, inzet van meer schone en duurzame energiebronnen en inspelen op gevolgen van klimaatverandering zijn hierin uitgangspunten.

Planning

Begin april gaan we beginnen en naar verwachting ronden we de werkzaamheden half september af. Dan is Sporthal Doorwerth weer voor minimaal de komende twintig jaar up-to-date, is het comfort verhoogd en zijn de hoge stookkosten verleden tijd. En komen scholieren en verenigingen er weer graag sporten.