(Meerjarig) Onderhoud

Planmatig en deskundig onderhoud draagt niet alleen bij aan de veiligheid en het gebruikscomfort van de eindgebruiker, maar voorkomt ook kapitaalvernietiging door waardevermindering van uw vastgoedbezit. Daarom helpen wij u graag inzicht te krijgen in het benodigde onderhoud om uw gebouw in goede staat te houden.

Wij hebben daarvoor de NEN2767-specialisatie in huis. Hiermee kunnen wij gebouwen meten en de conditie ervan in kaart brengen.

Waardebehoud

Wij doen dit zelfstandig voor gebouweigenaren maar werken hierin ook vaak (onafhankelijk) samen met andere Giesbers-bedrijven. Waar zij tekenen voor het ontwerp en de bouw, kan Giesbers Servicebouw het (meerjarig) onderhoud verzorgen. Het is een logische combinatie, die er vaak toe leidt dat een kwalitatief beter en duurzamer gebouw kan worden neergezet wanneer de opdrachtgever zich niet alleen richt op de opleveringskosten. Maar vooral kijkt naar de total cost of ownership, waarin ook het beheer en onderhoud en de levensduur van een pand worden meegenomen. Zo kan een extra investering in bouwkwaliteit soms snel terugverdiend worden door lagere onderhoudskosten. Wij zorgen ervoor dat met alle faciliteiten en specialistische kennis in huis uw vastgoed langer en beter rendeert en zijn waarde behoudt.