Grootonderhoud pachtboerderijen Noordoostpolder

Grootonderhoud pachtboerderijen Noordoostpolder

Giesbers Servicebouw heeft van het Rijksvastgoedbedrijf opdracht gekregen om een vijftal pachtboerderijen in de Noordoostpolder grootschalig aan te pakken. De werkzaamheden omvatten onder meer asbestsaneringen, het vervangen van daken (van de boerderijen en schuren), gevelherstel en schilderwerk. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.

Raamcontract

Deze opdracht maakt deel uit van het raamcontract dat het Rijksvastgoedbedrijf met Giesbers Servicebouw gesloten heeft voor de ‘bundel’ Projectmatige werken tot 1,5 miljoen euro in de regio Gelderland-Flevoland. Een special omdat het dit keer niet om een kazerne of rijkskantoorgebouw gaat.