Servicebouw raamcontractant Rijksvastgoedbedrijf

Servicebouw raamcontractant Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf gaat kleine projectmatige werken onderbrengen bij een beperkt aantal geselecteerde raamcontractanten. Deze bundeling van contracten zorgt aan beide kanten voor meer duidelijkheid en meer snelheid. Giesbers Servicebouw is een van de nieuwe raamcontractanten voor de ‘bundel’ Projectmatige werken tot 1,5 miljoen euro in de regio Gelderland-Flevoland, voor de komende vier jaar.

Een geweldige gunning die voor ons meer werk en meer continuïteit betekent. En ook voor het Rijksvastgoedbedrijf is het een stuk overzichtelijker en beter werkbaar dan met heel veel verschillende contracten via tientallen aannemers die elk een klein deel voor hun rekening namen.

Ons op het lijf geschreven

De werkzaamheden waarvoor wij ingeschakeld worden zijn heel divers; van achterstallig onderhoud aan complexen tot het verplaatsen van een eremonument en van het restaureren en verduurzamen van een rijksmonument tot installatie-aanpassingen. Samen met onze installatiepartner Unica zijn die werkzaamheden ons op het lijf geschreven.

Het Rijksvastgoedbedrijf beheert het vastgoed voor diverse gebruikers zoals Defensie, rechtbanken en de Belastingdienst. Bij wijzigingen in dit vastgoed doet de gebruiker een verzoek bij het Rijksvastgoedbedrijf en hier wordt, na goedkeuring, een projectteam voor ingericht. Vervolgens kijken wij binnen het contract samen met het team van het Rijksvastgoedbedrijf hoe we dit project het beste kunnen aanvliegen en organiseren. Wij weten straks de weg op de diverse locaties en kennen zowel de veiligheidsprocedures als de gebruiker(s). Dat zorgt ervoor dat de werkzaamheden voor iedereen vlotter en prettiger verlopen, er een betere samenwerking en een vertrouwensrelatie ontstaan tussen onze mensen, het team van het Rijksvastgoedbedrijf en de gebruikers. Het zorgt ervoor dat je samen steeds beter wordt. En dat is natuurlijk de bedoeling van zo’n contract. En de insteek van Giesbers Servicebouw. Want wij zijn ‘gewoon goed in doen’.

Klein als het kan, groot als het nodig is

Het raamcontract van vier jaar is ons gegund op basis van ons plan van aanpak met de visie op het voortraject. Want juist in het voortraject, door vroegtijdig met het Rijksvastgoedbedrijf mee te denken en hen te helpen, hebben wij onze toegevoegde waarde laten zien. Ook de wijze waarop wij uitvoering aan dit plan gaan geven sprak aan; klein als het kan, groot als het nodig is. Wij zijn flexibel en in staat snel te schakelen en door de back-up van moederbedrijf Giesbers Ontwikkelen en Bouwen kunnen wij opschalen als dat nodig is. Andere pluspunten waren volgens het Rijksvastgoedbedrijf onze kostendeskundigheid en referenties en ervaringen in andere projecten.

Van start

Ondertussen is het eerste project binnen het raamcontract gegund. Dat project start in juni, diverse andere zijn in voorbereiding.

Foto: Erik Jansen