Groot onderhoud en restauratie Montessori College gestart

Groot onderhoud en restauratie Montessori College gestart

Giesbers Servicebouw is gestart met het groot onderhoud van en de restauratiewerkzaamheden aan het rijksmonumentale Montessori College in Arnhem.

Een project dat zich circa twee jaar geleden aandiende. In plaats van direct de uitvoering op te starten hebben we eerst samen met opdrachtgever Quadraam al het benodigde onderhoud in beeld gebracht. Vervolgens hebben we er samen met Van Draeckeburgh | Subsidies en Financieringen voor kunnen zorgen dat een aanzienlijk deel van de kosten gesubsidieerd wordt. Lees meer hierover en over het monumentale pand.

Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Dit zijn gebouwen of andere objecten die om hun nationale cultuurhistorische waarde door de rijksoverheid zijn aangewezen als beschermd monument. De restauratie en het onderhoud moeten aan strenge voorwaarden voldoen. De komende periode gaan we onder meer werken aan onderhoud van het dak, herstel van houtrot en schilderwerk.