Giesbers adviseert bij onderbouwing subsidieaanvraag Rijksmonument

Giesbers adviseert bij onderbouwing subsidieaanvraag Rijksmonument

Al jaren verzorgt Giesbers Servicebouw onderhoudswerkzaamheden voor diverse vestigingen van de Gelderse Onderwijsgroep Quadraam. Een van die locaties is het Montessori College, gevestigd in een rijksmonumentaal pand in Arnhem. Een prachtig pand, maar onderhoudsklussen waren hier op een gegeven moment niet meer voldoende. Een rijksmonument vraagt immers om meer.

Nederland heeft bijna 62.000 rijksmonumenten. Dit zijn gebouwen of andere objecten die om hun nationale cultuurhistorische waarde door de rijksoverheid zijn aangewezen als beschermd monument.

Subsidieaanvraag Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Servicebouw heeft met Quadraam meegedacht over de haalbaarheid van het onderhoud van dit rijksmonumentale pand. En hen geadviseerd gebruik te maken van de mogelijkheid om subsidie aan te vragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Deze Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) is bestemd voor reguliere onderhoudskosten voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze instandhoudingssubsidie. Wij hebben Quadraam geholpen bij de inspectie van het pand en hen geadviseerd bij het onderbouwen van de subsidieaanvraag. 

6-jarig onderhoudsplan

En de subsidie is toegekend! Een mooie opsteker voor Quadraam. Zij is nu immers in staat meer te doen voor hetzelfde geld om het monumentale pand te herstellen en te behouden. Vanaf 2020 zullen wij, voor een periode van zes jaar, de benodigde werkzaamheden gaan uitvoeren. Het gaat om noodzakelijke, reguliere werkzaamheden gericht op het behoud van de monumentale waarden van het beschermde pand: onder meer schilderwerk, het onderhoud van kozijnen, dak en hemelwaterafvoer en plaatselijk herstel van houtwerk.