Gedeeltelijk circulaire renovatie CSG Het Streek

Gedeeltelijk circulaire renovatie CSG Het Streek

Vakanties zijn de ideale periode om renovaties en verbouwingen in een schoolgebouw op te pakken. Zo hebben we voor christelijke scholengemeenschap (CSG) Het Streek in Ede de afdeling groenvoorziening uitgebreid, een toegang tot en uitbreiding van het dakterras bij de lerarenkamer gecreëerd met hergebruik van het bestaande terrashekwerk. En voor de opleiding zorg & welzijn lokalen gerealiseerd in voormalige open ruimtes die ze nu afzonderlijk kunnen afsluiten. 

Ook hebben we op de afdeling Bestuur en Managementondersteuning een overlegruimte gecreëerd waarvoor bestaande deuren zijn gebruikt.

Werkzaamheden plannen tijdens vakanties

Doordat we geen rekening hoefden te houden met leerlingen en medewerkers, lessen en looproutes konden we rustig doorwerken. Eerder al hebben we in vakantieperiodes een nieuwe kantine met stilteruimtes voor docenten gemaakt, diverse lokalen aangepast en ontmoetingsruimtes, vergaderruimtes, kantoortjes en een pantry gerenoveerd. Bij al deze werkzaamheden hebben we onze opdrachtgever veel zorgen uit handen genomen door vooraf mee te denken en daar waar zich onvoorziene omstandigheden voordeden, proactief met oplossingen te komen.

CSG Het Streek is ingedeeld in vier vleugels, met elk een maximumgrootte van 250 leerlingen. Er zijn praktijkruimten, werkplaatsen, een theater, grand café en een dansstudio om elke leerling een zo breed mogelijk keuzepakket te kunnen bieden.