Interne introductie nieuwe veiligheidsapp tijdens Bewust Veilig-dag

Interne introductie nieuwe veiligheidsapp tijdens Bewust Veilig-dag

Woensdag 27 maart vindt de jaarlijkse, landelijke Bewust Veilig-dag plaats, deze keer onder het motto ‘Veiligheid versterkt als je samenwerkt’. Op deze dag wordt er zowel binnen de bouw, de techniek als de onderhoudssector extra bij veiligheid stilgestaan. Wij gebruiken deze dag onder meer om onze nieuwe veiligheidsapp intern te introduceren. Daarnaast gaan we op elke bouwplaats aandacht besteden aan bewust en veilig samenwerken met onze leveranciers en samenwerkingspartners.

Gebruik app maakt veiligheid toegankelijker

Om veiligheid toegankelijker te maken voor iedereen, hebben wij een veiligheidsapp aangeschaft – VeiligWerk –  waarmee we veiligheidsprocessen in onze organisatie digitaliseren en het samenwerken aan veiligheid met collega’s en partners versterken. De app ondersteunt onder meer bij het melden van (onveilige) situaties, het uitvoeren van inspecties, het geven van online instructies & informatie en interne communicatie over veiligheid. De digitale tool gebruik je heel gemakkelijk op je telefoon, tablet of laptop en gaat de melding en afhandeling van veiligheidsissues vergemakkelijken en versnellen.

Programma op onze bouwplaatsen

Op Bewust Veilig-dag gaan onze uitvoerders en voormannen met elkaar in gesprek over (on)veiligheid op de bouwplaatsen en over de nieuwe app. Hoe werkt die en welke afspraken maken we hierover met elkaar? Ook worden samenwerkende partijen uitgenodigd. Er wordt stilgestaan bij hoe het staat met de (on)veiligheid op de bouwlocatie en de veiligheidsapp wordt geïntroduceerd. Vervolgens wordt gezamenlijk en met gebruik van de nieuwe app een inspectieronde uitgevoerd. Veiligheid versterkt immers als je samenwerkt.

Werken aan veiligheid doen we samen 

Als Bewuste Bouwer staan wij voor veilig werken; voor onszelf, onze partners én voor onze omgeving. Veiligheid is een van de belangrijkste aspecten van de bouw. We streven er dan ook naar de veiligheid continu te verbeteren en faciliteiten te bieden zodat collega’s duurzaam inzetbaar zijn en blijven. Én willen oprechte bewustwording ontwikkelen bij onszelf, onze opdrachtgevers, samenwerkingspartners, leveranciers en de bouwbranche. 

Bewust Veilig-krant 2024