Trede 3 bereikt! Servicebouw weer stapje hoger op de Veiligheidsladder

Trede 3 bereikt! Servicebouw weer stapje hoger op de Veiligheidsladder

Wij hebben Trede 3 van de Veiligheidsladder bereikt! Door onze continue aandacht voor veilig werken en het veiligheidsbewustzijn in onze organisatie hebben we dit met elkaar voor elkaar gekregen. Want veilig werken doen we niet alleen.

Aandacht voor jouw eigen veiligheid en die van anderen

Aandacht voor veiligheid maakt ons werk misschien niet altijd gemakkelijker. Maar wel veel veiliger. En laten wij dat nou een heel belangrijk aspect vinden. Daarom besteden wij hier veel aandacht aan en stimuleren wij het open gesprek over veiligheid. Want wij zijn ervan overtuigd dat een hoger veiligheidsbewustzijn de daadwerkelijke veiligheid van ons werk verbetert. Het besef dat jouw aandacht voor veilig werken niet alleen jezelf maar ook anderen ten goede komt. Zowel je collega’s als medewerkers van partners, opdrachtgevers en leveranciers. Daarom praten we met elkaar over waarom we veilig willen werken en hoe we dat gaan doen, onder meer door veiligheidsvoorzieningen te gebruiken en niet te werken als de omstandigheden onveilig zijn. Hierover praten we niet alleen intern, maar ook bij externe gesprekken zoals inkoop, startwerkvergaderingen en projectafstemming. Een hoog veiligheidsbewustzijn is ook de basis van onze kernwaarden rondom veiligheid.

Veiligheidsdialogen met collega’s

Binnen Giesbers hebben we veiligheidsdialogen gevoerd met collega’s. Vanuit de gedachte om het veiligheidsbewustzijn te verbeteren en met elkaar in gesprek te gaan over veiligheid en gedrag. Waarom en wat is de veiligheidsladder en wat betekent veiligheid voor jou en mij. Ook heeft iedereen een workshop SCL (Safety Culture Ladder) over Veiligheidscultuur & Gedrag gevolgd. Zo houden we het thema levend en maken we veiligheid van ons allemaal.

Bewustzijn eigen bijdrage aan veiligheid

De Veiligheidsladder is een beoordelingsmethode die veiligheidsbewustzijn in een organisatie stimuleert en als doel heeft om het aantal bedrijfsongevallen terug te dringen. Een essentieel onderdeel is het creëren van bewustzijn in alle lagen van de organisatie dat je zelf een bijdrage aan jouw veiligheid en die van anderen kunt leveren.

“Het gemeenschappelijke gedrag van alle projectbetrokkenen, zowel in- als extern, zorgen voor de veiligheidscultuur op het project. Door veiligheid op elk moment bespreekbaar te maken, werken we samen aan de bewustwording en het belang van veilig en gezond werken.”
Wilfred Janssen, KAM-Coördinator en Hogere Veiligheidskundige bij Giesbers

Trede 3 én ISO 45001 gecertificeerd

Naast de Veiligheidsladder Trede 3 zijn wij ook ISO 45001 gecertificeerd. Hiermee wordt aangegeven dat wij aandacht hebben voor de gezondheid en het veilig kunnen werken van onze medewerkers; gevaren en risico’s worden geïdentificeerd en geëvalueerd om deze vervolgens aan te pakken.