Rondetafelgesprek SDG’s: zo pakken Duurzaam Gebouwd-partners het aan

Rondetafelgesprek SDG’s: zo pakken Duurzaam Gebouwd-partners het aan

De deadline van 2030 voor de 17 doelen van de Verenigde Naties (SDG’s) nadert snel. De bouw- en vastgoedsector is onderweg met de doelen, maar moet nog forse stappen zetten. Nederland staat op plek 17 op de ranking van VN-lidstaten. Hoe kan deze ‘voldoende’ uitgroeien naar een ‘goed’? Duurzaam Gebouwd ging in gesprek met partners om te horen welke doelen zij hebben gekozen als focuspunten, hoe ze erop inzetten en wat de resultaten (tot dusver) zijn.

Dat de inzet op de duurzaamheidsdoelen nodig is, blijkt uit recente rapportages van SDG Nederland. Te zien is dat we nog achterlopen op onder meer klimaat- en energiedoelen. Die doelen zijn welbekend: in 2030 hebben we graadmeters van 50% minder uitstoot van schadelijke broeikasgassen en de helft minder primaire grondstoffen gebruiken. Kijken we naar twee decennia later, dan hebben we als het goed is een volledig circulaire economie en zijn we zowel energie- als CO2-neutraal.

Kennis delen

Om te versnellen is het belangrijk dat er kennis wordt gedeeld over de manieren waarop organisaties die doelen daadwerkelijk invullen. Het is niet alleen belangrijk om het beleid te formuleren, maar het gaat er uiteindelijk vooral om hoe het in de praktijk wordt vormgegeven. Daarover praatten verschillende Duurzaam Gebouwd-partners, in het Rondetafelgesprek SDG’s. Namens Giesbers schoof John de Beijer aan.

Lees hier het hele artikel terug, waarin zij vertellen hoe ze inzetten op de SDG’s en praten over onder meer het belang van samenwerking(en) en CO2-arm produceren.