Stadskantoor ‘s-Hertogenbosch

Bouwkundige voorzieningen voor gasloos Stadskantoor

Giesbers Servicebouw heeft, naast het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed van ’s-Hertogenbosch naar BENG, nu ook de bouwkundige voorzieningen getroffen voor het gasloos maken van het Stadskantoor in ’s-Hertogenbosch. Een nieuwe opdracht via onze partner Unica Building Projects die de totaalopdracht voor het gasloos maken verworven heeft.

Bronwarmteopwekking verduurzaamd met E-ketels en luchtwarmtepompen

Er lag al een voorontwerp en het gebouw was tijdens een eerdere verbouwing voorbereid op een laagtemperatuur verwarmingssysteem. Het bestaande deel van de warmtevoorziening van het stadskantoor draaide tot voor kort op oude gasgestookte cv-ketels en een grondwaterwarmtepomp. Deze 20 jaar oude waterbron werd ook gebruikt om te koelen. De bron blijft gehandhaafd maar is aangepast op het nieuwe systeem. Unica heeft op het dak nieuwe luchtwarmtepompen geplaatst en in de technische ruimte in de kelder twee elektrische cv-ketels. Ook een belangrijk moment was het spanningsloos maken van de bestaande installatie en het omschakelen naar de nieuwe ketels. Dit vergde veel voorbereiding en afstemming maar is goed verlopen. Met deze aanpassingen en het nieuwe besturingssysteem kon het stadskantoor afgelopen juli al helemaal gasloos zijn.

Verrassende en passende bouwkundige aanpassingen

Aangezien we aanpassingen hebben moeten doen aan de bestaande infrastructuur van de installaties van het gebouw waren cruciale en passende oplossingen nodig. Op het dak van het stadskantoor, dichtbij het bestaande ketelhuis, hebben wij een slimme draagconstructie bedacht die past op de bestaande draagstructuur en in één dag geplaatst kon worden. Hierop zijn de nieuwe buitenunits van de luchtwarmtepomp geplaatst.

De oude gasketels in het centrale ketelhuis op de derde verdieping zijn gedemonteerd en nog diezelfde dag afgevoerd. Hiervoor hebben we een deel van het dak tijdelijk open moeten maken.
Voor de bekabeling van de waterbron met besturing in de technische ruimte in de kelder hebben we een leidingtracé van het centrale ketelhuis op de derde verdieping naar de kelder mogelijk gemaakt. Daar waar nodig hebben we hiervoor op de betreffende verdiepingen plafonds gedemonteerd en gaten geboord door de constructie.

Je kunt je voorstellen dat in aanloop naar het hijsmoment van het staal voor de draagconstructie, de warmtepompen naar het dak en het afvoeren van de oude ketels veel afstemming, overleg en controlewerk met alle samenwerkingspartners nodig was om het geheel soepel te laten verlopen.

Teamwork

Unica heeft ons al in een vroeg stadium betrokken en samen hebben we verschillende scenario’s bekeken. De inzet van het kraanbedrijf evenals de afvoermomenten en al het transport is door ons gecoördineerd met just-in-time leveringen van leveranciers. Dit terwijl de dienstverlening van het stadskantoor, gelegen in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch en tegenover een drukke parkeergarage, gewoon door kon gaan. Winkelend publiek en burgers die naar het stadskantoor kwamen om zaken te regelen hebben geen hinder van onze werkzaamheden ondervonden.

‘s-Hertogenbosch klimaatneutraal

Gemeente ‘s-Hertogenbosch wil in 2050 een klimaatneutrale gemeente zijn. Voor het bestaande gemeentelijk vastgoed is dit vertaald naar het realiseren van een zo hoog mogelijk niveau van energiebesparing met bouwkundige en installatietechnische maatregelen. “Alle bestaande gebouwen dienen tenminste een label B te behalen en daar waar mogelijk worden maatregelen getroffen om een zo groot mogelijke stap richting klimaatneutraal te behalen.”

Bouw je beste scenario met Factor G

Ook eens van gedachten wisselen over jouw (bedrijfs)huisvesting? We luisteren graag. Als je al een idee hebt en ook als je nog geen idee hebt waar je moet beginnen. Of het nu gaat om uitbreiding, renovatie, verduurzaming, transformatie of nieuwbouw. Wij denken met je mee vanaf het allereerste begin en delen vrijblijvend onze kennis. We luisteren, vragen door en dagen je uit om met andere ogen naar de toekomst te kijken.

Als het om jouw huisvesting gaat, weet je één ding zeker: alles moet erop ingericht zijn om zo goed mogelijk te kunnen (blijven) opereren. Dat is ook onze visie als het gaat om huisvestingsoplossingen. Samen bouwen we jouw beste scenario.

Onze aanpak is gebaseerd op jarenlange ervaring in (complexe) bedrijfshuisvesting en een onderscheidende visie op het creëren van waarde. Voor eigenaren, gebruikers, bezoekers en de omgeving. Nu en in de toekomst. Groen, Grensverleggend en Gegarandeerd, zodat jouw pand kan meebewegen met veranderende behoeften en ontwikkelingen. Die meerwaarde creëren we samen. Aan de hand van Factor G – ons concept voor toekomstgerichte bedrijfshuisvesting.

 

Opdrachtgever
  • Unica Building Projects
Oplevering
  • 2021
Projectfase
  • Gerealiseerd