Giesbers werkt verder aan veiligheidsbewustzijn

Giesbers werkt verder aan veiligheidsbewustzijn

Eerder dit jaar hebben we binnen Giesbers veiligheidsdialogen gevoerd met collega’s. Vanuit de gedachte om het veiligheidsbewustzijn te verbeteren en met elkaar in gesprek te gaan over veiligheid en gedrag. Waarom en wat is de veiligheidsladder en wat betekent veiligheid voor jou en mij. Op dit moment volgen alle medewerkers van Giesbers een workshop SCL (Safety Culture Ladder) over Veiligheidscultuur & Gedrag. Zo houden we het thema levend en maken we veiligheid van ons allemaal.

Veiligheidsladder gaat over houding, gedrag en cultuur

Wij streven ernaar de veiligheid van werken continu te verbeteren en faciliteiten te bieden zodat onze mensen duurzaam inzetbaar zijn en blijven. Én we willen oprechte bewustwording ontwikkelen bij onszelf, onze opdrachtgevers, samenwerkingspartners, leveranciers en de bouwbranche. Dat je zelf een bijdrage aan jouw veiligheid en die van anderen kunt leveren. Na het behalen van SCL Trede 2 (Veiligheidsladder) vorig jaar hebben we onlangs een audit gehad om te kijken of we hier nog steeds aan voldoen. En dat doen we, we zijn ruim geslaagd!

“Het gemeenschappelijke gedrag van alle projectbetrokkenen, zowel in- als extern, zorgen voor de veiligheidscultuur op het project. Door veiligheid op elk moment bespreekbaar te maken, werken we samen aan de bewustwording en het belang van veilig en gezond werken.” Wilfred Janssen, KAM-Coördinator en Hogere Veiligheidskundige bij Giesbers

Werken aan veiligheid doen we samen

Wij vinden het belangrijk dat er binnen onze organisatie maar ook in de samenwerking met onze opdrachtgevers en partners continu aandacht is voor en open gesproken kan worden over veiligheid. En dat er geluisterd wordt naar medewerkers. Wij zijn ervan overtuigd dat door een beter veiligheidsbewustzijn de daadwerkelijke veiligheid van ons werk zal verbeteren. Daarom bespreken we met elkaar waarom we veilig willen werken en hoe. Dat doen we niet alleen bij interne besprekingen met collega’s, maar ook bij externe gesprekken zoals inkoop, project-start-up en projectafstemming met opdrachtgevers, samenwerkingspartners en leveranciers. We gebruiken de veiligheidsvoorzieningen en werken niet als het onveilig is. Alle afspraken hebben we vastgelegd in ons Veiligheidsbeleid. Want werken aan veiligheid doen we samen, in de hele keten. Op naar Trede 3!