Drievoudige ISO certificering voor Giesbers Servicebouw

Drievoudige ISO certificering voor Giesbers Servicebouw

Giesbers Servicebouw heeft een belangrijke kwaliteitsimpuls gerealiseerd door maar liefst drie ISO normeringen te implementeren! Wij zijn voortdurend bezig om de kwaliteit van onze dienstverlening te borgen en, daar waar mogelijk, te verbeteren. Dit is bekroond met deze drievoudige certificering.

ISO certificering

Giesbers Servicebouw is gecertificeerd voor zowel de ISO 9001, 14001 als de 45001 norm. De ISO 9001 normering houdt in dat er een kwaliteitssysteem is ingericht binnen het bedrijf, die er voor moet zorgen dat de klanttevredenheid wordt verhoogd en voldaan wordt aan de wettelijke eisen. Dit kan alleen als de organisatie al haar processen beheerst. De ISO 14001 normering houdt in dat er een Milieumanagementsysteem is ingericht. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. Hiermee hebben onze klanten de garantie dat bewust wordt omgegaan met milieu aspecten. De ISO 45001 normering betreft het managementsysteem voor gezond en veilig werken (voorheen bekend als OHSAS). Hiermee borgen wij de verbetering van de veiligheid van de werknemer en het verminderen van risico’s op de werkplek.

Hubert-Jan van den Brink (Projectleider Servicebouw): “Wij zijn er bijzonder trots op dat we de ISO certificering voor deze normeringen hebben behaald voor onze organisatie met alle bijbehorende processen. Dit bewijst dat wij op de goede weg zijn met onze visie over kwaliteit en kwaliteitsborging. Om aan deze normeringen te blijven voldoen wordt Giesbers Servicebouw jaarlijks door een extern bureau ge-audit. Dit betekent voor onze klanten een blijvende garantie voor de kwaliteit.”