Neem deel aan onze kennissessie tijdens SDG Action Day op 24 september

Neem deel aan onze online kennissessie tijdens SDG Action Day op 24 september

Vrijdag 24 september is SDG Action Day, hét Nederlandse evenement over de Sustainable Development Goals (SDG’s). Wij geven die dag graag inzicht in waar we staan met de SDG’s, welke doelen extra aandacht vragen en hoe we gezamenlijk extra stappen kunnen zetten om deze dichterbij te brengen. En dan specifiek de 5 SDG’s die wij als organisatie hebben omarmd en waardoor wij ons hebben laten inspireren bij ons duurzaamheidsbeleid.

Op basis van het recent opgeleverde Westrik, een buurtschap waarin de groenstructuur de drager is van versterking van ecologische waarden delen we de kennis die we hebben opgedaan. Met aandacht voor betaalbare en duurzame energie (SDG7), verantwoorde consumptie en productie (SDG 12), aanpak klimaatverandering (SDG13), herstel van ecosystemen en behoud van biodiversiteit (SDG 15) en de benodigde partnerschappen voor het bereiken van de doelen (SDG17).

We gaan dieper in op hoe we deze doelen hebben weten te verenigen binnen deze ontwikkeling die eerder al werd beloond met de SKG Award voor duurzame gebiedsontwikkeling.  24 september komen diverse betrokken deskundigen aan het woord onder wie Ralf Hottenträger, Stedenbouwkundige bij od205, Ecoloog Ido Borkent van Bosland Adviesbureau en Paul van Doorn, Senior Plantonwikkelaar bij Giesbers. Nu de eerste bewoners er inmiddels ruim een jaar wonen en alle seizoenen hebben meegemaakt gaan we ook in op hoe zij deze natuurinclusieve wijk ervaren en welke eventuele lessen hieruit getrokken kunnen worden. De sessie zal worden geleid door Kjell Lutz van Dagvoorzitter.nl

De kennissessie vindt digitaal plaats op:

Vrijdag 24 september 2021
Van 9.00 tot 10.00 uur

Je bent van harte welkom om online aan te sluiten!
Aanmelden kan tot 23 september 16.00 uur via info@giesberswijchen.nl onder vermelding van ‘aanmelding kennissessie 24 september’.
Uiterlijk donderdag 23 september ontvang je de link naar deze digitale bijeenkomst.