Giesbers gaat gemeentelijk vastgoed ‘s-Hertogenbosch verduurzamen

Giesbers gaat gemeentelijk vastgoed ‘s-Hertogenbosch verduurzamen

Een mooie gunning voor Giesbers: de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed naar BENG voor de gemeente ’s-Hertogenbosch! Het gaat in totaal om zo’n 100 panden, waarvan de verduurzaming eind 2020 afgerond dient te zijn. Hiervan gaan wij er als hoogst scorende inschrijver ongeveer 20 aanpakken.

De doelstelling van gemeente ’s-Hertogenbosch past bij onze filosofie om bij alles wat wij doen mee te denken over en met de best passende oplossingen te komen als het gaat om CO2-reductie en verduurzaming. Het realiseren van een duurzaam gebouw vraagt om een innovatieve manier van denken. Onze jarenlange ervaring op dat gebied helpt verantwoorde keuzes te maken. We zijn dan ook heel blij de gemeente te mogen helpen bij het behalen van haar duurzaamheidsdoelstelling.

Ambitie: klimaatneutraal

‘s-Hertogenbosch wil in 2050 een klimaatneutrale gemeente zijn en een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie in 2020. Voor het bestaande gemeentelijk vastgoed is dit vertaald naar het realiseren van een zo hoog mogelijk niveau van energiebesparing met bouwkundige en installatietechnische maatregelen. “Alle bestaande gebouwen dienen tenminste een label B te behalen en daar waar mogelijk worden maatregelen getroffen om een zo groot mogelijke stap richting klimaatneutraal te behalen.”

Een zo hoog mogelijk niveau van energiebesparing

Wij zijn verantwoordelijk voor het technisch uitwerken van een pakket aan duurzaamheidsmaatregelen per gebouw en het realiseren hiervan. Voor de engineeringsfase wordt een bouwteam samengesteld, bestaande uit projectleider(s) van gemeente ’s-Hertogenbosch, Giesbers en adviseurs die allen in opdracht van de gemeente opereren en gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het realiseren van de doelstelling.

De aanpak van de eerste groep gebouwen is inmiddels opgestart en wordt medio augustus opgeleverd, vanaf september beginnen we aan de tweede groep en tot slot in mei 2020 aan de derde en laatste groep. Elke groep bestaat uit 10 clusters van ongeveer 3 gebouwen. Aangezien wij als hoogst scorende inschrijver naar voren zijn gekomen, kunnen wij in het eerste perceel als eerste het cluster gebouwen kiezen dat het beste bij ons past, de daarop volgende inschrijver heeft de tweede keuze etc. In totaal gaan wij zo’n 20 gebouwen verduurzamen door een zo hoog mogelijk niveau van energiebesparing met bouwkundige en installatietechnische maatregelen te realiseren.