Disclaimer mail

Disclaimer e-mail

De informatie, verzonden in of met onze e-mail berichten, is uitsluitend voor de geadresseerde bestemd; openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking daarvan aan derden zonder toestemming van Giesbers Ontwikkelen en Bouwen is in geen geval toegestaan.

In geen geval is Giesbers Ontwikkelen en Bouwen aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de in of met dit e-mail bericht verstuurde informatie.

Indien een e-mailbericht van Giesbers Ontwikkelen en Bouwen niet goed is ontvangen wordt u vriendelijk verzocht per e-mail of telefoon contact op te nemen met de verzender van het bericht.