Gezond en comfortabel binnenklimaat

Bouwkundige en installatietechnische maatregelen

Wij helpen je met verduurzamen door het doorvoeren van bouwkundige en installatietechnische maatregelen waarmee je een gezond en comfortabel binnenklimaat krijgt.

Vragen? Neem contact op

Andere eisen aan werkomgeving

Gevoed door de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt stellen medewerkers andere eisen aan hun werkomgeving. Zij vinden de inrichting van hun werkplek belangrijk en kijken kritisch naar aanwezige voorzieningen en gebruikte materialen. Voor hen draagt beleving in hoge mate bij aan werkgeluk. Zij willen ergens graag verblijven, fijn kunnen werken in een gezonde, comfortabele werkomgeving met veel daglicht. Door hier op in te zetten kun je je onderscheiden als interessante werkgever en zijn er belangrijke economische voordelen te behalen als een lager ziekteverzuim en een hogere efficiëntie. Dit is een nieuwe, toekomstgerichte manier van kijken naar bedrijfshuisvesting.

Optimaliseren binnenklimaat

Zo verduurzamen wij ook schoolgebouwen naar ‘frisse scholen’ door het optimaliseren van het binnenklimaat. Een frisse school kent een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid. Hierdoor kunnen jouw leerlingen of studenten zich beter concentreren.