Kleinschalige nieuwbouw

Als uw wens niet te realiseren is in het bestaande vastgoed kunnen wij u helpen met uitbreiding of kleinschalige nieuwbouw.

De focus ligt hierbij op:

  • De segmenten Kantoren, Onderwijs- en Zorginstellingen en Industrie. Oftewel Werken, Leren, Zorgen en Produceren, hier zijn wij sterk in. Elk segment kent zijn eigen ontwikkelingen en verdient een eigen aanpak.
  • Maatwerkvragen die onze (vaste) klanten hebben.
  • Projecten die qua omvang beter passen bij Giesbers Servicebouw dan bij Giesbers Ontwikkelen en Bouwen. Omgekeerd geldt dit ook.

Onze ruime ervaring en samenwerking met gespecialiseerde ketenpartners stellen ons in staat om samen met u als opdrachtgever vroegtijdig over het project mee te denken. Dat begint vaak al met het zorgvuldig analyseren van uw vraag, uitgangspunten en verwachtingen omtrent het toekomstige project.