Duurzaam

Duurzaam bouwen? Daar steken we graag wat extra energie in. Een duurzame gebouw vraagt om een innovatieve manier van denken. Onze ervaring op dat gebied helpt u verantwoorde keuzes te maken.

Graag zoeken wij samen met u naar de meest efficiënte duurzaamheidsoplossingen, bijvoorbeeld op het gebied van gebruikscomfort en toe te passen materialen. Wij helpen u een scherp inzicht te krijgen in welke voordelen u dit oplevert. Hierbij kijken we naar de voor uw situatie meest geëigende, milieuvriendelijke en energiebesparende oplossingen. Wij hebben veel ervaring met het zo veel mogelijk CO2-neutraal bouwen, dankzij het slim integreren van installatietechnische en bouwkundige oplossingen, en het combineren van traditionele en juist innovatieve bouwmethodes, technieken en materialen. Bovendien is het daarbij goed om te weten dat we ook zelf als organisatie onze verantwoordelijkheid ten opzichte van mens, maatschappij en milieu zeer serieus nemen.