Dag 2021. Hallo 2022!

Dag 2021. Hallo 2022!

Met de kerstdagen voor de deur blikken we terug op weer een bewogen jaar. Corona is helaas haar stempel blijven drukken op ons leven en ons werk. De bouw- en vastgoedsector kreeg steeds meer te maken met zaken als materiaalschaarste, lange levertijden en oplopende (energie)prijzen. Maar dit leverde ook nieuwe dingen op; een flinke dosis creativiteit, bezinning, nieuwe samenwerkingen en de behoefte om de schouders er nog meer onder te zetten met elkaar. We zijn dan ook trots op de in 2021 bereikte resultaten en vele mooie projecten die wij met elkaar succesvol hebben opgepakt en afgerond. We kijken met vertrouwen naar 2022.

We leven in een tijd waarin we geconfronteerd worden met en uitgedaagd worden in te spelen op een steeds sneller veranderende, dynamische markt en een wereld die continu in beweging is. Het zijn ook de actuele omstandigheden die ons steeds meer doen beseffen hoe belangrijk het is actie te ondernemen en in te zetten op een duurzame bedrijfsvoering en projecten om een duurzame leefomgeving te kunnen borgen. Als vastgoedservicepartner geven we mede vorm aan onze maatschappij door te zorgen voor een verantwoorde bebouwde omgeving. Daarbij spelen voor ons thema’s als verduurzaming, energietransitie en circulariteit een belangrijke rol. En werken we aan een samenleving waarin we oog en oor hebben voor elkaar.

Daarom omarmen we een vijftal van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN en hebben deze concreet gemaakt in onze projecten. Onder meer door de toepassing van circulaire materialen, verdere verlaging van de energiekosten en het verduurzamen en transformeren van vastgoed op bestaande locaties. Dit alles in samenwerking met onze opdrachtgevers en projectpartners.  

Laten we dat vooral blijven doen; samenwerken, samen zoeken naar oplossingen, oog blijven houden voor elkaar en samen aandacht blijven houden voor de omgeving waarin wij leven en werken, nu en in de toekomst!

Heel sfeervolle feestdagen & bovenal een gezond 2022!

P.S. Wij zijn gesloten van maandag 27 december 2021 tot en met vrijdag 7 januari 2022.